Архив на категория: CentOS

CentOS 7 boot too fast и httpd

На един от сървърите забелязох, че след рестартиране не тръгва нито httpd, нито postfix.

И какво се оказа, че след като се изключи NetworkManager и се превключи на network. Systemd не следи дали мрежата е налична вече( IP адресите са вдигнати)  и си включва и другите услуги независимо дали IP адресите „вдигнати“.

Накратко за решението. Ще редактираме скриптовете, които стартират тези услуги.

 1. # cp /usr/lib/systemd/system/httpd.service /etc/systemd/system/ – копираме услугата, която ще редактираме.
 2. #  nano /etc/systemd/system/httpd.service – редактираме файла
  Преди редакцията излежда така (Разглеждаме само частта [Unit]:
  [Unit]
  Description=The Apache HTTP Server
  After=network.target remote-fs.target nss-lookup.target
  Documentation=man:httpd(8)
  Documentation=man:apachectl(8)След редакцията изглежда така:

  [Unit]
  Description=The Apache HTTP Server
  After=network.target remote-fs.target nss-lookup.target network-online.target
  Documentation=man:httpd(8)
  Documentation=man:apachectl(8)
  Requires=network-online.target

  Добавени са 2 неща. Първо след nss-lookup.target е добавено network-online.target и Requires=network-online.target. Първото казва, че httpd да се стартира след като мрежата е налична,  а второто казва, че network-online.target е задължително.

 3. След като сме направили редакцията е необходимо да заредим тези конфигурации.
  За целта е необходимо да изпълним: #systemctl daemon-reload
 4. Done!
 5. В някои момент ще превключа към systemd-networkd
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Зареждане на модул от ядрото през systemd-sysctl при CentOS 7 и SELinux

Ако ви се наложи да заредите някои модул през systemd-sysctl и се чудите защо не се получа… То е защото е нужно да разрешите domain_kernel_load_modules, защото иначе SELinux няма да разреши на systemd-sysctl да го зареди.

За да го разрешим изпълняваме setsebool -P domain_kernel_load_modules on (-P означава перманентно )

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

CentOS 6.5, Zabbix 2.0.9 и SELinux

След обновяване към CentOS 6.5 Zabbix сървъра ми каза, че няма връзка с „агентите“.

Решението на проблема е просто :) Да разрешим на Zabbix комуникацията на по мрежата ;) # setsebool -P zabbix_can_network on

С тази команда включваме перманентно разрешението.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)