Всички публикации от Mihail Peltekov

Windows 7 SP1 Remote Desktop Protocol 8.1 BUG

Заради Microsoft се наложи 2 часа да търся проблема защо не ми работи Remote desktop smart card пренасочването.

Решили да обновят Remote Desktop Connection Client до 8.1 и след тази „кръпка“ KB2830477 спира да работи Remote desktop smart card redirection …

Решението…  Дейнсталираме KB2830477 … Рестартираме и всичко е наред.

Повече подробности тук

 

PHP файлове и short open tags

От време на време има код, които е писан с включени short_open_tags. За предпочитане е те да са спрени.

Един от начините да пренапишем  „<?“ и „<?=“  към <?php ; <?php echo е със скрипт.

Като този примерно:

find . -iname ‘*.php’ -type f -print0 |xargs -0 sed -i -e ‘s/<?\([ \t\r]\)/<?php\1/g’ -e ‘s/<?$/<?php/g’ -e ‘s/<?=\([ \t\r]\)\?/<?php echo \1/g’

Скрипта търси файлове с разшиение *.php и замества.

Винаги правете backups преди да правите каквито и да било промени.