PHP файлове и short open tags

От време на време има код, които е писан с включени short_open_tags. За предпочитане е те да са спрени.

Един от начините да пренапишем  „<?“ и „<?=“  към <?php ; <?php echo е със скрипт.

Като този примерно:

find . -iname ‘*.php’ -type f -print0 |xargs -0 sed -i -e ‘s/<?\([ \t\r]\)/<?php\1/g’ -e ‘s/<?$/<?php/g’ -e ‘s/<?=\([ \t\r]\)\?/<?php echo \1/g’

Скрипта търси файлове с разшиение *.php и замества.

Винаги правете backups преди да правите каквито и да било промени.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.